Di tengah Emak Tercinta Hj . Rohana Ibrahim yang Mendidik dengan hati, Jiwa dan ikhtiar Bersama Isteri yang Kokoh dan Setia Mengharungi Hidup Sejak 25 November 1977

Keluarga

Diterbitkan oleh Home of My Thought, Talk, Writing and Effort

Mengabdi dalam bingkai rahmatan li al-alamin untuk menggapai ridha-Nya.

%d blogger menyukai ini: